Liquid XML Studio

Liquid XML Studio 2015

Liquid XML Studio cho phép anh tạo ra và sửa XML tài liệu
Người dùng đánh giá
3.5  (4 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
2015 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Liquid Technologies Limited
Liquid XML Studio là một tiến bộ đồ họa XML phát triển môi trường. Liquid XML Studio gồm:
- Graphical XML Schema Editor.
- Graphical XML Editor.
- XSLT Biên tập và & gỡ lỗi.
- XHTML Biên tập.
- Graphical WSDL Editor.
- XQuery Biên tập và & gỡ lỗi.
- DTD Biên tập.
- Và nhiều cách khác.
Chính tính năng:
- XML mẫu xây dựng.
- XSD tài liệu thế hệ.
- XML Dependancy xem.
- XSD refactoring công cụ.
- XML Mã Hệ dùng Liquid XML Dữ liệu Binder.
Thông tin được cập nhật vào: