Liquid XML Studio

Liquid XML Studio 2015

Liquid XML Studio ви позволява да създавате и редактирате документи XML
Оценка
3.5  (4 гласа)
Вашият глас
Последна версия:
2015 (За да гледате всички на)
Разработчик:
Liquid Technologies Limited
Liquid XML Studio-това е усъвършенстван графичен XML среда за развитие. Liquid XML Studio включва:
- Graphical XML Schema Editor.
- Graphical XML Editor.
- XSLT редактор и дебъгер.
Редактор XHTML.
- Graphical WSDL Editor.
- XQuery редактор и дебъгер.
Редактор DTD.
- Както И много други инструменти.
Основни характеристики:
- XML проба строител.
- Създаване на документация XSD.
- Преглед на Несамостоятельных XML.
- XSD инструменти refactoring.
- XML генериране на код с помощта на Liquid XML Биндер данни.
Информацията е актуализирана на: